Jun 11

Nibbāna -The Mind Stilled (02) – Ven Kaṭukurunde Ñāṇananda Thero

“නිවනෙහි පරමාර්ථය කුමක් ද?…නිවන කුමක් සදහා ද?  

කියන ප්‍රශ්න නො ගැලපෙන්නේ කුමක් නිසා ද? – පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥාණනන්ද හිමි.

මෙම දේශනා මාලාව පැවැත්වීමේදී අප අනුගමනය කළ විවරණ මාර්‍ගය අනුව හේතුසාධක වශයෙන් පෙළ අටුවා ආදියෙන් කොතෙකුත් උඩෘත පාඨ ගෙනහැර දැක්වීමට සිදුවිය. ඒ අනුව එක්තරා බුද්ධිගෝචර රටාවක් මෙහි දැකිය හැකි නමුදු අප පරමාර්ථය වූයේ සද්ධර්මයේ සජීව ප්‍රායෝගික පක්‍ෂය ඉස්මතු කර දීමමය. ඇතැම් විට හුදු බුද්ධිවාදයක අතරමං වී සිටින උගතුන් කිසියම් ධර්මප්‍රබෝධයක් තුළින් ප්‍රතිපදාව වෙතට යොමුකරවා ගැනීමට මේ විවරණ මාර්ගය උපකාරවත් විය හැකිය……

…….……සෝවහන් පුද්ගලයා පිළිබඳව කොහොම ද? …..සාමාන්‍ය විශ්වාසය හැටියට සෝවහන් පුද්ගලයා නිවන දකින්නේ හරියට අර වංගු සහිත පාරක එකපාරටම වංගුවකින් හැරෙනකොට ඈතින් පෙනෙන පහන් එළියක් සේ නිවන දකින බවක් යම් කෙනෙක් සිතන්න ඉඩ තියෙන වා. නමුත් ධර්මානූකූලව කල්පනා කරල බලනව නම් ආනන්තරික ධර්මථාව මේ ප්‍රථම මාර්ඥඤාණයට පවා පොදු දෙයක්. ඒක හොඳට දැක්වෙන වා සමහරවිට සෝවහන් ඵලය ලබන පුද්ගලයා ඉතාම දිළින්දෙක් වෙන්න පුළුවන්, නූගතෙක් වෙන්න පුළුවන්, සත්හැවිරිදි දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පලමු වරට ධර්මය අසන කෙනෙක් වුනොත්, ඒ තැනැත්තා සෝවහන් වුනාම පුදුම අන්දමේ උපපදමාලාවක් ධර්මයේ යෙදිල තියෙන වා. දිට්ඨධම්මෝ, පත්තධම්මෝ, විදිතධම්මෝ, පරියොගාළහධම්මෝ …. යනා දී වශයෙන්……..මෙහි ..දිඨ්ඨ ධම්ම ගතහොත්, එම තැනැත්තා නිවන දුටුවා පමණක් ම නොවේ, පත්ථ ධම්මෝ – නිවනට පැමිණියා , එපමණකුත් නොවෙයි විදිතධම්මෝ-නිවන තේරුම් ගත්ත, පරියොගාළහධම්මෝ-නිවනට බැස ගත්ත, තිණ්ණවිචිකිච්ඡා-දෙගිඩියාවෙන් එතෙර වුනා, …..

 

Download

ධර්ම දේශනාවට පාදක වුනු සූත්‍රයන්

2. රට්ඨපාල සූත්‍රය – 4. රාජ වර්ගය, මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි, මජ්ඣිමනිකාය

6. අච්ඡරා සූත්‍රය – 5. ආදිත්තවග්ගො, 1. දෙවතාසංයුත්තං, සගාථාවග්ගපාළි, සංයුත්තනිකාය

……..

Permanent link to this article: http://www.dhammikaweb.com/?p=20920

May 10

Suuthra Dharma Namawaliya – Ven Niwandama Sri Dhammakeerthi Thero

සූත්‍ර ධර්ම නාමාවලිය – නිවන්දම ශ්‍රී ධර්මකීර්ති හිමි

බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරා සතළිස් පස් වසරක් මුළුල්ලෙහි දේශනා කොට වදාළ ශ්‍රී සම්බුද්ධ දේශනාවන් ට අන්තර්ගත සූත්‍ර පිටකයෙහි ඇතුලත් සූත්‍රධර්ම සංඛ්‍යාව අති විශාලය.

එකී එක් එක් සූත්‍රපිටකයෙහි ඇතුලත්ව ඇත්තේ කවර නිකායට, කවර සඟියකට, කුමන පෙළපොතකට ද, කවර පිටක ද, ආදී වශයෙන් පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට මගක් සැකසීම මේ ග්‍රන්ථයේ මූලික අරමුණ විය.

විශේෂයෙන් සූත්‍ර දේශනා ගැන ගැඹුරින් කරුණු අධ්‍යයනය කරන ධර්ම ගවේශකයන්ට පැය ගණන්, දවස් ගණන් ඒ සදහා පොත්පත් රාශියක් පෙරළමින් කාලය වැයකිරීමට මේ ග්‍රන්ථ නිසා අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

මෙහි බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථමාලාවට අනුව සියළු ග්‍රන්ථයන්ගේ පිටු අංක යොදා ඇත. වරහන් තුල ඇත්තේ ග්‍රන්ථ කාණ්ඩයේ අංකයයි.

Download

Permanent link to this article: http://www.dhammikaweb.com/?p=20907

Apr 29

‘papañca’ – Ven Katukurunde Ñāṇananda Thero

PAPAÑCA AND PAPAÑCA-SAÑÑÂ- SAðKHÂ

The term ‘papañca,‘ as it occurs in the Pali Canon, has presented considerable difficulty of interpretation. Attempts at its definition by the commentators as well as by the present-day scholars, have given rise to divergent conclusions. It is, however, generally agreed that the determination of its significance is fundamental to a proper understanding of the philosophy of early Buddhism……….

…If we collate the different contexts in which some reference to ‘papañca’ has been made, one of our first impressions would be the prominence it enjoys in a good number of them. When a list of terms relating to a common topic is set out in the suttas, one often finds that the most important among them is either placed first, or else, is counted last. Now, the term ‘papañca’ is in fact enumerated last in as many as seven such contexts.1If the logic of arrangement alone is deemed insufficient, a deeper analysis of the contexts themselves will provide abundant proof of the…..

Extracted from the “ Concept & Reality

Click on the below link to download complete book

Download

Permanent link to this article: http://www.dhammikaweb.com/?p=20896

Older posts «

» Newer posts

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com