Category Archives: Rerukane Chandawimala Thero -eBooks

Buddha Neethi Sangrahaya – Ven Rerukane Chandawimala Thero

අනුවාද සහිත බුද්ධ නීති සංග්‍රහය

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි

ලෝකය දුකින් පිරුණු තැනකි, දුක් අඩු කර ගත් අය මිස සර්වාකාරයෙන් දුකින් මිදුණු පුද්ගලයෙක් ලොව කොතනකවත් නැත. මිනිසා කොහි සැඟ වී සිටියත් කෙසේ පරෙස්සම් වී සිටියත් දුක් කරදර ඔහු සොයා ගෙන ඔහු කරා එන්නේ ය. මිනිසා නො පතන මිනිසාට එපා වූ දුක් කරදර මෙසේ මිනිසා සොයා එන නමුත් මිනිසා පතන සොයන සම්පත්තිය එසේ ඔහු කරා නො එන්නේ ය. එය ඔහුට පෙනි පෙනී දුවන්නේ ය. අමාරුවෙන් අල්ලා ගත්තේ ද නො සිට පලා යන්නේ ය. එය ලෝකයේ ස්වභාවය ය.  

එබඳු ලෝකයක උපන්නා වූ මිනිසාට පැමිණි දුක් ඉක්ම වීම ය, පැමිණිය හැකි දුක් වළක්වා ගැනීම ය, නො ලැබූ සම්පත් ලබා ගැනීම ය, ලැබූ සම්පත් නො නැසෙන සේ පවත්වා ගැනීම ය, මරණින් මතු අපාගත නො වී සුගතිගාමී වීමය යන කරුණු පස සිදුකර ගැනීම ඉතා දුෂ්කර ය. එය සිදු කර ගත හැකි වීමට බොහෝ නුවණ තිබිය යුතු ය. නුවණ මඳ තැනැත්තා දෙලොවින් ම පිරිහෙන්නේ ය. මිනිසෙකුට ඒ කරුණු පස සිදු කර ගත හැකි වීමට දත යුතු කරුණු බොහෝ ඇත්තේ ය. පිළිපැදිය යුතු උපදෙස් ද බොහෝ ඇත්තේ ය. ඒවාට නීතිය යි කියනු ලැබේ.

උභයලෝකාර්ථය සිදු කර ගත හැකි වන්නේ නීතිය දත් තැනැත්තාට ය. ලොව යෙහෙන් වෙසෙනු කැමති සෑම දෙනා විසින් ම නීතිය උගත යුතු ය. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් නීතිය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ය.

Download

 

.

Daham Deseema – Shasanavatharanaya, Ven Rerukane Chandawimala Thero

දහම් දෙසීම සම්බන්ධයෙන් දැන ගත යුතු කරුණු – අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල නාහිමියන් වහන්සෙගේ ශාසනාවතරණය පොතෙන් පිටපත් කර ගන්නා ලදී. පිටු අංක 208 සිට 210 දක්වා 

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව ධර්ම දේශකයනට ධර්ම ආසනයේ අසුන් ගැනීමට ප්‍රථම පහත සදහන් ගුණධර්මයන් තමා තුල පවතී ද යන්න සිති ය යුතු ව ඇත. එම ගුණාංග තමා තුල පැවතිය යුතු බවත්, නො පැවතුනේ ද එය ඔවුනගේ විනාශය පිණිසම හේතු වන බව මෙම ධර්ම කොටස් පරිශීලනය කිරීමේ දි මොනවට පැහැදිළි වේ.

ආනන්දය, අනුන්ට දහම් දෙසීම පහසු නැත. ආනන්දය අනුන්ට දහම් දෙසන්නහු විසින් කරුණු පසක් තමා තුල තබා ගෙන අනුන්ට දහම් දෙසිය යුතු ය. කවර කරුණු පසෙක් ද? යත්:-දාන කථා ශීලකථාදි වශයෙන් පිළිවෙලින් කරන කථාවක් කරමි යි, කරුණු දැක්වීම වශයෙන් කරන කථාවක්, දුකට පත් සත්වයන් ඉන් මුදවමීය වශයෙන් කරන කථාවක්, යම්කිසි ආමිෂයක් නිසා මේ ධර්ම කථාව නො කරමි, තමාගේ ද අනුන්ගේ ද ගුණ නො නසා කථාවක් කරමි යි අනුන්ට දහම් දෙසිය යුතු ය…… 

[pdf]http://assets4.dhammikaweb.com/uploads/2012/06/Daham_Deseema_Sasanavatharanaya_page208_210.pdf[/pdf]

 

තවත් ත්‍රිපිටකයෙන් උදාහරනයක් :-‘න ඛො, ආනන්‌ද , සුකරං පරෙසං ධම්‌මං දෙසෙතුං. පරෙසං, ආනන්‌ද, ධම්‌මං දෙසෙන්‌තෙන පඤ්‌ච ධම්‌මෙ අජ්‌ඣත්‌තං උපට්‌ඨාපෙත්‌වා පරෙසං ධම්‌මො දෙසෙතබ්‌බො. කතමෙ පඤ්‌ච?     උදායීසුත්‌තං, අඞ්‌ගුත්‌තරනිකාය4 , පඤ්‌චකනිපාතපාළි, සද්‌ධම්‌මවග්‌ගො පිටු අංක 300

 

 

 

ශාසනාවතරණය සම්පූර්ණ පොත බා ගැනීමට

Download

.

Pohoya Dinaya – Ven Rerukane Chandawimala Thero

පොහොය දිනය -  පූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහනායක හිමි

මහා සංඝරත්නය වෙත කරන නිවේදනය යි.

පොහොය දිනයන්හි සිල් සමාදන් වන සැදැහැවතුන්ට ඔවුන් ඒ දිනයේ දී කළයුතු කටයුතුවල සුදුසු පරිදි යොදවා ශීල සමාදානය සාර්ථක කර දෙන කෙනෙකු සිටිය යුතුය. එබඳු සහයක් නො ලද හොත් සිල් සමාදන් වීම අසාර්ථක වෙති.

ගීහියන් සිල් සමාදන් වීම සදහා පන්සල්වලට පැමිණෙන්නේ තමන්ගේ ශීල සමාදානය භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සහයෝගයෙන් සාර්ථක කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙනි. එසේ පැමිණෙන සැදැහැවතුනට සහයෝගය දීම භික්ෂූන් වහන්සේගේ යුතුකමෙකි. සමහරවිට භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අතින් ඒ යුතුකම හරියට ඉටු නො වීම නිසා ගිහියන් ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේලා ගැන අප්‍රසාදය පළකරනවා ද අසන්නට ලැබේ. මෙකල භික්ෂූන් වහන්සේලාට ද නොයෙක් කටයුතු ඇත්තේ ය……

පොහොය දිනය නමැති මෙ ග්‍රන්ථයෙන් ඒ ප්‍රශ්නය බොහෝ දුරට විසදා ගත හැකි ය. පොහෝ දිනයෙහි උපාසකෝපාසිකාවන් කළයුතු වැඩ සියල්ල මෙහි කාලසටහනක් අනුව විස්තර කර ඇත. මේ පොත අනුව වැඩ කිරීම පුරුදු කරගත හොත් උපාසකෝපාසිකාවන්ගේ දියුණුවත් භික්ෂූන් වහන්සේට පහසුවත් ඇතිවන බව මහාසංඝයා වහන්සේට සැලකරමු.  -රේරුකානේ චන්දවිමල ස්ථවිර.

.

මෙම සම්පූර්ණ පොත බාගැනීමට පහත පිවිසුමට ඇතුළු වන්න.

Download

.