Category Archives: Arya Sangha

Yasodharapadanan – Apadanapali, Theriapadana-Khuddaka Nikaya

යසොධරාපදානං - ථෙරීඅපදාන, ඛුද්දක නිකායේ

සිදුහත් කුමරා යසොදරා දේවිය තනිකර දමා ගිහිගෙයින් නික්මීම වැරදි ය කියන්නන් හට දිය යුතු හොඳම පිලිතුර මෙම අපදානපාළි, යසොධරාපදානයේ එන පිටු කීපය කියවීමෙන් බෞද්ධ කාන්තාවගේ මුදුන්මල්කඩ ලෙස සලකන යසෝදරාවන්ගේ ගුණ මහිමය සහ ප්‍රඥා බලයේ මහිමය දැන ගැනීමට හැකි වේ.

සිය ගණන්, දහස් ගණන් මෙහෙණන් විසින් පෙරටු කරනලද මහත් ඍද්ධි ඇති, මහත් ප්‍රඥා ඇති ඒ යශොදරාවෝ සම්බුදුරජුන් කරා එළැබුණාහ. “මම අටසැත්තෑ හැවිරිදි වෙමි. මරණ නමැති ප්‍රපාතයට පැමිණ සිටියා වෙමි.

අද රැය නිවනට පැමිණෙන්නෙමි ” යන වදන් පැවසීමෙන් පසු. බුදුරජානන් වහන්සේ “මාගේ අනුසසුන් කරන්න, ඍද්ධි ද දක්ව, සසුන්හි ලා සියලු පිරිස් හි සැක ද සිඳලව” මුනිඳුන්ගේ එවදන් අසා ඒ යශොදරා මෙහෙණ එ මුනිරජුන් වැද අහසට පැන නැගැ බුදුරජුන්ගේ අනුදැන්මෙන් නොයෙක් ඍධි දැක් වූහ.

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි, ඛුද්දක නිකාය ,අපදානපාළි, බික්ඛුණී අපදානයෙන් යසොධරාපදානයෙන් පිටපත් කර ගත් අංක 158 සිට 170 දක්වා පිටු කීපය කියවීමට හෝ බාගැනීමට පහත පිවිසුම් වලට ඇතුළු වන්න.

[pdf]http://assets4.dhammikaweb.com/uploads/2011/09/yasodaraapadanan_ApadanaPali_BhikkuniApadana.pdf[/pdf]

.

 

 

Mahapajapathigothami Apadanan – Apadanapali, Theriapadana-Khuddaka Nikaya

මහාපජාපතිගොතමීඅපදානං – ථෙරීඅපදාන

සියළුම කාන්තාවන්, මව්වරුන්, පියවරුන්, දූදරුවන් කියවිය යුතුම අපදානයකි මෙම සූත්‍රාන්ත පිටකයේ (ඛුද්දක නිකාය)  එන මහාපජාපතිගොතමීඅපදානය. මෙම පිටු කීපය කියවීමෙන් බුද්ධ මාතාවන්ගේ අසීමිත වූ ගුණ මහිමය සහ ප්‍රඥා බලයේ මහිමය දැන ගැනීමට හැකි වේ.

පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩවසනා සමයෙහි මහාධන ඇති ඇමති කුලයක උපන් කිසිවිටෙකැ දාසි සමූහයා විසින් පෙරටුකරන ලදු වැ මහ පිරිවරින් පියා සමඟ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා සත්දිනක් දන් දී, බුදු පාමුල වැඳවැටී බුදුන් කෙනෙකුගේ සුළුමව තනතුර පතා ආයු කෙලවර තව්තිසා දෙවියන් අතර ඉපිද මහත් වූ දිව්‍ය සම්පත් විද නැවත මෙලොව ඉපිද පන්සීයක් පසේබුදුනට පන්සීයක් කුටි තනා දී, සිව්මසක් මුළුල්ලේහි උවටැන් කොට තුන්සිවුරු දී මහත් පින් රැස් කොට ආයු කෙලවර නැවතත් තව්තිසා දෙව් ලොව ඉපිද දිව්‍ය සැප විද, දිව්‍ය ආයු කෙලවර දෙව්දහ නුවර ඉපිද පසුව සුදොවුන් රජු සරණ ගියා වූ බුදුරජානන් වහන්සේගේ කිරි මව වූ සියල්ලන් අතරින් විශිෂ්ඨ වූ පජාපතිගොතමීය….. 

පන්සීයක් මෙහෙණන් විසින් පෙරටු කරනලද මහත් ඍද්ධි ඇති, මහත් ප්‍රඥා ඇති ඒ මහාපජාපතිගොතමී සම්බුදුරජුන් කරා එළැබුණාහ. “මම එක්සියවිසි හැවිරිදි වෙමි. මරණ නමැති ප්‍රපාතයට පැමිණ සිටියා වෙමි.

අද නිවනට පැමිණෙන්නෙමි ” සුගතයන් වහන්ස මම ඔබගේ මව් වෙමි.! ඔබ ද මාගේ පියා වෙති. ඔබ වෙතින් මම උපන්නෙම් වෙමි!  ඔබගේ රූ කය මා විසින් වඩන ලද යැ, මාගේ අනින්දනීය දහම් කය ඔබ විසින් වඩන ලදී. මා විසින් ඔබ මොහොතක් (සා ) පිපාසා සන්හිඳුවන කිරි  පොවන ලදහු, ඔබ විසින් අත්‍යන්ත ශාන්ත වූ දහම් නැමැති කිරි පොවන ලද වෙමි.

පුතුන් කැමැති යම් ස්ත්‍රීහු වෙත් නම් ඔවුහු ඔබ බඳු පුතකු ලබත්වා!  ‘රාජ මාතා – රාජ මෙහෙසි’ යන නම ස්ත්‍රීන්හට සුලබ යැ,

“බුද්ධමාතා” යි යම් නමෙක් ඇද්ද, තෙල නම පරම දුර්ලභය

යන වදන් පැවසීමෙන් පසු. බුදුරජානන් වහන්සේ ” මාගමුන්ගේ ධර්මාභිසමයෙහි යම් අඥනකෙනෙක් විමතියට ගියාහු ද, ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටිප්‍රහාණය පිණිස ගෝතමිය, ඍද්ධි ද දක්වන්න “ මුනිඳුන්ගේ එවදන් අසා ඒ මහාපජාපතිගොතමීය මුනිරජුන් වැද අහසට පැන නැගැ බුදුරජුන්ගේ අනුදැන්මෙන් නොයෙක් අසමාන වූ ඍධි පරාක්‍රමයන් දැක් වූහ.……..

මෙම මහාපජාපතිගොතමීඅපදානය කියවීමට සහ මෙසේ ඔබ සැම වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීමටත් මා සසරේ පින් කර ඇති බව හොදින් වැටහේ.

සියල්ලෝ ම ධර්මාවබෝධය ලබත්වා ! තමහට වැඩ කැමැත්තෝ තිසරණයෙහි පිහිටත්වා ! මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා !

මා හට ත්‍රිපිටකය කියවීමේ වටිනාකම පහදා දුන් මාගේ කල්‍යාන මිත්‍රයන්ට ද මේ පින් අනුමෝදම් වෙත්වා!

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි, ඛුද්දක නිකාය ,අපදානපාළි, බික්ඛුණී අපදානයෙන් පිටපත් කර ගත් (අංක 40 සිට 71 දක්වා) පිටු සියල්ල කියවීමට හෝ බාගැනීමට පහත පිවිසුම් වලට ඇතුළු වන්න.

 

[pdf]http://assets4.dhammikaweb.com/uploads/2011/08/MahapajapathGothamiapadanaya_ApadanaPali_BhikkuniApadana_Page40to71_pdf53.pdf[/pdf]

.

The Life of Sāriputta – Ven Nyanaponika Thera

Compiled and translated from the Pāli texts

In many temples of Sri Lanka you will find on either side of the Buddha image, the statues of two monks. Their robes are draped over one shoulder and they stand in the attitude of reverence, with joined palms. Quite often there are a few flowers at their feet, laid there by some pious devotee.

If you ask who they are, you will be told that they are the Enlightened One’s two chief disciples, the arahats Sariputta and Maha Moggallna. They stand in the positions they occupied in life, Sariputta on the Buddha’s right, Maha Moggallana on his left. When the great stupa at Sanchi was opened up in the middle of the last century, the relic chamber was found to contain two stone receptacles; the one to the north held the body relics of Maha Moggallana, while that on the south enclosed those of Sariputta. Thus they had lain while the centuries rolled past and the history of two thousand years and more played out the drama of impermanence in human life.

[pdf]http://assets4.dhammikaweb.com/uploads/2011/08/The_Life_of_Sariputta_VenNyanaponikaThero.pdf[/pdf]